VAM Formació   /   Construcció, Metall, Carpinteria de Fusta, Vidre i Rotulació   /   Informació del curs

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Construcció, Metall, Carpinteria de Fusta, Vidre i Rotulació

Prevencio de Riscos Laborals 60h Recurs Preventiu
Modalitat: Semi-presencial (20h presencials+40h teleformació)
Mètode: Teòric

Durada:
Teoria: 60 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 275€      Preu aturats: 220€
Objectius
Obtenció dels coneixements en matèria preventiva indispensables dirigit a comandaments intermedis, directius, empresaris i qualsevol persona que necessiti el títol de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) bàsic de 60 hores al Sector de la Construcció o del Metall, o per qualsevol atre interessat en una formació àmplia en PRL. Formació indispensable per convalidar la part comú (14h) de tots els oficis

   AULA    MÈTODE    DATES    HORARI   
Aula Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Teòric08, 15, 22, 29 Novembre
05 Desembre
16:00 - 20:00
Temari
CONCEPTES BÀSICS SOBRE SEGURETAT I SALUT.

- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
- Marco normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ

- Riscos lligats a les condicions de seguretat.
- Riscos lligats al medi ambient del treball.
- La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
- Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
- Planes d'emergència i evacuació.
- El control de la salut dels treballadors.

RISCOS ESPECÍFICS I LA SEVA PREVENCIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.

- Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc..).
- Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc..

ELEMENTS BÀSICS DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS.

- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
- Organització preventiva del treball: rutines bàsiques.
- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
- Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc..).

PRIMERS AUXILIS.

- Procediments generals.
- Pla d'actuació.
Condicions específiques
Vam formació també realitza formació a mida per a empreses. En aquests casos, podem desplaçar-nos a les seves instal·lacions o voltants, a realitzar el curs en les dates i horari que els interessin. Consulti amb els nostres tècnics de formació al telèfon 977 13 01 72 o 692 48 28 75 o per email: info@vamconsultors.cat. Podeu consultar la nostra ample oferta formativa a la web . Per a formacions a mida poseu-vos en contacte via mail.

Totes les formacions es poden bonificar pel sistema de bonificacions de la Seguretat Social (Fundació Tripartita). Vam consultors realitza totes les gestions sense cost addicional, per tal que les empreses recuperin el cost de la formació.

Formació de Targeta Professional:
La formació corresponent a la TPC sector construcció s'imparteix a través de la filial CMAP servei de prevenció aliè acreditat per la Fundació Laboral de la Construcció nº 0604111448.
La formació corresponent a la TPC del metall es du a terme des de Vam Consultors com a centre acreditat nº064111454.

Formació de Carretilles elevadores, plataformes elevadores i pont grua:
No es podrà accedir a la part pràctica si no es supera prèviament l'examen de la part teòrica.
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.

Formació de manipulació d'aliments:
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.
Demana informació
 Aturat       Empresa       Altres

Nom i cognoms
*Email
Telèfon
    Ubicació:
 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
    Observacions