VAM Formació   /   Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua, INTERSECTORIAL (formació subvencionada)   /   Informació del curs

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua, INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

Formació TOTALMENT SUBVENCIONADA INTERSECTORIAL per a treballadors i/o autònoms
CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, SEGONS UNE 58451:2012
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric\Pràctic

Durada:
Teoria: 13.5 hores
Pràctica: 10.5 hores
Objectius
OBJECTIUS GENERALS

A la fi del curs l’alumne haurà d’estar capacitat pel correcte compliment d'aquesta activitat professional amb independència, conforme a criteris de qualitat i seguretat i d'acord a l'exigit en la legislació vigent (certificació UNE 58451:2012 ).

La nova norma UNE 58451 es un gran avenç al sector de la formació per a Operadors de Carretons elevadors, tenint per objecte la definició dels continguts, les condicions i els criteris d'avaluació en la formació dels operadors de carretons de manutenció de fins 10 Tm de capacitat nominal, els seus supervisors i formadors, que els permeti una utilització segura i responsable d'aquests equips, així com complir els requeriments derivats de la legislació vigent.

El sector dels carretons ha elaborat aquesta norma amb l' objectiu d' aconseguir la certificació per les entitats formadores, les quals volen distingir-se mitjançant el compliment dels requisits de la norma i avalar la garantia dels carnets que expedits.

   AULA    MÈTODE    DATES    HORARI   
Aula Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Ps de la Sort 17 Local 3
Teòric03, 06, 10 Juliol
15:30 - 20:00
Aula Les Borges del camp
Automecànica Corbella c/ Noves Tecnologies 33
Pràctic13 Juliol
15:30 - 20:00
Aula Les Borges del camp
Automecànica Corbella c/ Noves Tecnologies 33
Pràctic18 Juliol
08:30 - 14:30
Temari
MÒDUL I

Informació sobre el carretó a utilitzar.
Mentalització sobre riscs, accidents, seguretat laboral, etc...
Conceptes bàsics d’us habitual.
Legislació bàsica (assegurances i responsabilitats) incloent el coneixement de la Norma UNE 58451:2012.
Símbols i pictogrames.
Descripció general de les parts de la màquina i dels equipaments usats. Terminologia.
Habituals existents en la màquina, comandaments.
Implicacions de l’entorn de treball (emissions, nivell de so, etc.), estat de paviments i sol, portes, muntacàrregues, rampes i pendents, cables elèctrics, molls de càrrega. Condicions dels llocs de treball segons el Reial Decret 486/97.
Operacions de càrrega de combustible, dièsel, gasolina, gas, càrrega de bateries.
Operacions típiques en l’ús diari de la màquina.
Càrrega nomina, admissible, centre de càrrega, alçada d’elevació, abast de braç, gràfics de càrrega.
Estabilitat del conjunt. Afectacions de l’estabilitat, tipus de rodes i neumàtics, velocitat, tipus de direcció. Ús de rampes.

MÒDUL II

Conducció en vuit i amb càrrega, velocitat de desplaçament, tipus de direcció, girs, frenades.
Operacions d’elevació, limitacions de càrrega per alçada d’elevació. Visibilitat.
Ús d’accessoris especials per unitats de càrrega determinada. Afectació a la capacitat de càrrega admissible.
Càrregues oscil·lants o amb centre de gravetat variable.
Elevació de persones. Límits i condicionants.
Tipus de prestatges, sistemes de emmagatzematge
Passadissos de maniobra, tràfic mixt amb vianants.
Utilització en vies públiques o d’ús comú.
Control diari de posada en marxa, comprovacions visuals i funcionals.
Manteniment preventiu típic, rodes, nivells.
Manuals de l’operador facilitats pel fabricant de l’equipament.
Equipaments de protecció individual, segons zona o tipus de treball.
Estacionament de la màquina en aparcament.
Procediments a seguir en cas de situació de risc, retenció de l’operador, cinturó de seguretat, etc...

MÒDUL III

Coneixement de les parts de la màquina, control visual de característiques, manteniment, comandaments, plaques, manuals.
Comprovació de la posada en marxa, direcció, frens, clàxon.
Maniobres sense càrrega, desplaçament en ambdues direccions, velocitats, girs, frenades, utilització en rampes.
Maniobres similars sense càrrega.
Càrrega i descàrrega de camions, col•locació i retirada de càrregues en prestatges, apilat i retirat de càrregues en superfície lliure.
Gràfic de càrregues, comprovació efecte de les dimensions de la càrrega.
Accessoris, pinces, contenidors, pescants, etc...
Maniobres extraordinàries, amb càrregues de dimensions o característiques que es surten de l’habitual per la seva longitud, forma, maneig d’una càrrega simultàniament amb dos carretons, etc...
Condicions específiques
Vam formació també realitza formació a mida per a empreses. En aquests casos, podem desplaçar-nos a les seves instal·lacions o voltants, a realitzar el curs en les dates i horari que els interessin. Consulti amb els nostres tècnics de formació al telèfon 977 13 01 72 o 692 48 28 75 o per email: info@vamconsultors.cat. Podeu consultar la nostra ample oferta formativa a la web . Per a formacions a mida poseu-vos en contacte via mail.

Totes les formacions es poden bonificar pel sistema de bonificacions de la Seguretat Social (Fundació Tripartita). Vam consultors realitza totes les gestions sense cost addicional, per tal que les empreses recuperin el cost de la formació.

Formació de Targeta Professional:
La formació corresponent a la TPC sector construcció s'imparteix a través de la filial CMAP servei de prevenció aliè acreditat per la Fundació Laboral de la Construcció nº 0604111448.
La formació corresponent a la TPC del metall es du a terme des de Vam Consultors com a centre acreditat nº064111454.

Formació de Carretilles elevadores, plataformes elevadores i pont grua:
No es podrà accedir a la part pràctica si no es supera prèviament l'examen de la part teòrica.
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.

Formació de manipulació d'aliments:
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.
Demana informació
 Aturat       Empresa       Altres

Nom i cognoms
*Email
Telèfon
    Ubicació:
 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
 Les Borges del camp
    Observacions