VAM Formació   /   Oferta formativa per a Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL
Inici 22 Gener 15:00 a 21:00 Les Borges del camp
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una plataforma elevadora de persones tant en la modalitat de retràctil com de tissora, i segons l&...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 6 hores
· Formació subvencionada
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE58451
Inici 12 Febrer 08:00 a 14:00 Les Borges del camp
Objectius:
Objectiu general: - Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretonselevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatoria en relació a la norma U...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 18 hores
Pràctica: 6 hores
· Formació subvencionada
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451
Inici 13 Maig 15:00 a 21:00 Les Borges del camp
Objectius:
Objectiu general: - Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatoria en relació a la norma U...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 18 hores
Pràctica: 6 hores
· Formació subvencionada
OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL DE PERSONES segons UNE 58923 grup A i B
Inici 10 Juny 15:30 a 21:30 Les Borges del camp
Objectius:
Jectius: -Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups de...
Modalitat:
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 6 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 200€      Preu aturats: 160€
Gestió d'estocs i logísitica
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
curs serveix per capacitar als alumnes en el domini de les tècniques i actituds, que permetin organitzar la recepció, emmagatzematge, i expedició de les mercaderies; així com ...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 260€      Preu aturats: 208€