VAM Formació   /   Oferta formativa per a Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, RECULL COMANDES I COMBI SEGONS UNE 58451:2016
Inici 25 Setembre 09:00 a 14:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una carretilla elevadora tant frontal com retràctil, i segons l'establert en matèria preventi...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 6 hores
Preu treballadors/autònoms: 208€      Preu aturats: 150€
CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, RECULL COMANDES I COMBI SEGONS UNE 58451:2016
Inici 18 Octubre 15:30 a 20:30 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Tenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una carretilla elevadora tant frontal com retràctil, i segons l'establert en matèria preventiva...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 6 hores
Preu treballadors/autònoms: 208€      Preu aturats: 150€
Operador de pont grua
Inici 27 Octubre 09:00 a 14:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Tenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'un pont grua, i segons l'establert en matèria preventiva en el Real Decret 1215/1997 i Llei 31/1...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 5 hores
Pràctica: 4 hores
Preu treballadors/autònoms: 117€      Preu aturats: 94€
CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, SEGONS UNE 58451:2012
Inici 27 Octubre 16:00 a 20:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Objectiu general: - Capacitar al maneig( egur d'operacions amb carretonselevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatoria en relació a la norma U...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 12 hores
Pràctica: 12 hores
Operador de camió ploma autocargant
Inici 16 Novembre 08:30 a 14:30 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Obtenció dels coneixements teòrics en la manipulació d'un camió ploma autocargant segons l'establert en matèria preventiva en el Real Decret 1215/1997 i Llei 31/1995 ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 4 hores
Preu treballadors/autònoms: 130€      Preu aturats: 104€