VAM Formació   /   Oferta formativa per a INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning

INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451
Inici 07 Març 15:00 a 21:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Tenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una carretilla elevadora tant frontal com retràctil, i segons l'establert en matèria preventiva...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 12 hores
Pràctica: 12 hores
· Formació subvencionada
Carnet de Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Nivell bàsic (Ordre AAM/152/2013)
Inici 12 Març 18:00 a 21:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Formar els alumnes del curs perquè assoleixin els coneixements fonamentals sobre les plagues, productes fitosanitaris i la seva utilització evitant els riscos sobre els aplicador...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 21 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació subvencionada
TRANSPORT DE CARRETERA: CAP. FORMACIÓ CONTÍNUA RENOVACIÓ
Inici 16 Març 15:00 a 21:15 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Esenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establerte...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 35 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
INFORMACIO I ATENCIO TURISTICA EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCES
Inici 09 Abril 18:00 a 21:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Objectius: Dotar a l'alumne/a de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions pròpies del lloc de treball amb visitants que parlen f...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 30 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION
Inici 10 Abril 19:00 a 21:00 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
Objectius generals: - Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. - Poder parl...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 25 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada