VAM Formació   /   Oferta formativa per a INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

ANGLÈS B1 A
Inici 09 Gener 18:00 a 21:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents lleng...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 60 hores
Pràctica: 0 hores
OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL DE PERSONES
Inici 16 Gener 15:00 a 21:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una plataforma elevadora de persones tant en la modalitat de retràctil com de tissora, i segons l&...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 6 hores
MANIPULACIÓ D'ALIMENTS
Inici 08 Febrer 09:30 a 13:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar. Desenvolupar els hàbits higiènics ad...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
Carnet de Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Nivell bàsic (Ordre AAM/152/2013)
Inici 12 Febrer 18:00 a 21:00 Horta Cal Marxant
Objectius:
Rmar els alumnes del curs perquè assoleixin els coneixements fonamentals sobre les plagues, productes fitosanitaris i la seva utilització evitant els riscos sobre els aplicadors,...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 21 hores
Pràctica: 4 hores
TRANSPORT DE CARRETERA: CAP. FORMACIÓ CONTÍNUA RENOVACIÓ
Inici 02 Març 15:00 a 21:15 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Esenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establerte...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 35 hores
Pràctica: 0 hores