VAM Formació   /   Oferta formativa per a INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

MANIPULACIO ALIMENTS
Inici 14 Octubre 09:00 a 14:00 Torredembarra (Psg de l`Estació 10A)
Objectius:
Objectius generals: - Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral. Objectius específics: - Conèixer els ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA DE PERSONES SEGONS UNE 58923
Inici 18 Octubre 15:00 a 21:00 Les Borges del camp
Objectius:
Tenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una plataforma elevadora de persones tant en la modalitat de retràctil com de tissora, i segons l...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 6 hores
· Formació subvencionada
CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, RECULL COMANDES I COMBI SEGONS UNE 58451
Inici 04 Novembre 15:00 a 21:00 Les Borges del camp
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs amb Carretons elevadors, per identificar els riscos existents i determinar les mesures ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 18 hores
Pràctica: 6 hores
· Formació subvencionada
AL.LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES
Inici 31 Desembre 09:30 a 12:30 Programacio a mida
Objectius:
Conèixer la gestió dels al•lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses. - Conèixer els requeriments de la legislació espec...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
TRANSPORT DE CARRETERA: CAP. FORMACIÓ CONTÍNUA RENOVACIÓ
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Esenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establerte...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 35 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada