VAM Formació   /   Oferta formativa per a INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H;SEGONS NORMATIVA)
Inici 24 Febrer 15:30 a 20:30 Torredembarra
Objectius:
Objectius generals: - Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que...
Modalitat:
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 30 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
MANIPULACIO D'ALIMENTS
Inici 02 Març 09:00 a 14:00 Torredembarra
Objectius:
Objectius generals: - Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral. Objectius específics: - Conèixer els ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
ADVANCED ENGLISH CONVERSATION :(PER A PARTICIPANTS ACREDITATS B2 i C1)
Inici 16 Març 18:00 a 20:30 Torredembarra
Objectius:
Objectius generals: -Desenvolupar la comprensió oral. Objectius específics: -Ser capaç d’utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se amb correcció en contextos formals...
Modalitat:
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 40 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
RECICLATGE DE PRIMERS AUXILIS
Inici 18 Març 16:30 a 20:00 Torredembarra
Objectius:
1.Definir els conceptes de prevenció, socorrisme i salut. 2.Conèixer el protocol de suport vital bàsic. 3.Saber com s’ha d’actuar davant els accidents que habitualment es ...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
SUPORT VITAL BÀSIC+DESFIBRIL·LACIÓ SEMIAUTOMÀTICA (SVB+DEA)
Inici 05 Maig 17:30 a 20:30 Torredembarra
Objectius:
Objectiu general Aconseguir la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA Objectius específics • Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR). ...
Modalitat:
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada