VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

Riscos específics en treballs en alçada
Inici 12 Juliol 08:30 a 14:30 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en l'execució de treballs en alçada.
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 4 hores
Preu treballadors/autònoms: 130€      Preu aturats: 104€
Riscos específics en treballs del personal d’oficines
Inici 22 Setembre 09:00 a 12:00 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria prevwentiva en treballs executats per personal que desenvolupa la seva activitat en una oficina d'acord amb l'establert en l...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€
RISCOS ESPECÍFICS EN SEGURETAT VIAL
Inici 03 Octubre 15:00 a 18:00 Torredembarra
Objectius:
Formar i assessorar als interlocutors de l'empresa, dels treballadors i als tècnics de prevenció de riscos laborals sobre la seguretat viària en l'entorn laboral Conèi...
Modalitat: Precencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€
Muntador de bastides. Adaptació Professional al Real Decret 2177/2004
Inici 04 Octubre 16:00 a 20:00 Valls
Objectius:
Obtenció dels coneixements necessaris i obligacions en matèria preventiva sobre muntatge i desmuntatge de bastides d'acord amb el que estableix el Real Decret 2177/2004
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 12 hores
Pràctica: 6 hores
Preu treballadors/autònoms: 234€      Preu aturats: 187€
Riscos específics en treballs amb màquines
Inici 26 Octubre 15:00 a 18:00 Valls
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs amb contacte amb qualsevol tipus de màquines segons estableix el Real Decret 1215/1997
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€