VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS Art 19 Llei PRL
Inici 06 Març 15:30 a 21:30 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en l'execució de tasques en espais confinats segons estableix el Real Decret 486/1997. Dirigit principalment al sect...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 110€      Preu aturats: 88€
OFICI TPM: 6 h INSTAL.LACIONS, REPARACIONS, MUNTATGE, ESTRUCTURES METAL.LIQUES, SERRALLERIA I CARPINTERIA METAL.LICA
Inici 03 Abril 15:00 a 21:00 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
Obtenció dels coneixements en matèria preventiva indispensables per realitzar les tasques d'instal.lador, reparador, muntatge, estructures metàliques, tancaments, i carpinte...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 110€      Preu aturats: 88€
RISCOS ESPECÍFICS EN MAGATZEMS Art 19 Llei PRL
Inici 11 Abril 15:00 a 19:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs en magatzem.
Modalitat:
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
ATEX RISCOS EN TREBALLS EN ATMÒSFERES EXPLOSIVES SEGONS REAL DECRET 400/1996 I 681/2003
Inici 25 Abril 15:00 a 21:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements en matèria preventiva en treballs on puguin existir atmòsferes explosives segons l'establert en el Real Decret 400/1996 sobre aparells a pressió ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 110€      Preu aturats: 88€
RISCOS ESPECÍFICS EN SEGURETAT VIAL Art 19 Llei PRL
Inici 29 Maig 15:30 a 19:30 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Formar i assessorar als interlocutors de l'empresa, dels treballadors i als tècnics de prevenció de riscos laborals sobre la seguretat viària en l'entorn laboral Conèi...
Modalitat: Precencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€