VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'OFICINES I COMERÇ Art 19 Llei PRL
Inici 16 Octubre 09:00 a 13:00 VALLS
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs realitzats en oficines i comerç per identificar els riscos existents i determinar les ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
PREVENCIÓ DE RISCOS EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT (article 19 Llei de Prevenció)
Inici 07 Novembre 15:30 a 19:30 Torredembarra (Psg de l`Estació 10A)
Objectius:
Formació de riscos específics en l'ambit de treball en obres de construcció per donar complimenta a la Llei de Prevenció de riscos específics
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'HOSTELERIA Art 19 Llei PRL
Inici 13 Novembre 16:00 a 20:00 Torredembarra (Psg de l`Estació 10A)
Objectius:
Rs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs en hosteleria, per identificar els riscos existents i determinar les mesures de prevenci...
Modalitat:
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
INCENDIS I EMERGENCIES
Inici 20 Novembre 09:00 a 13:00 Torredembarra (Psg de l`Estació 10A)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva tant teòrics com pràctics envers els incendis i la seva extinció, com en el desenvolupament i importància d'un pl...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 2 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 150€      Preu aturats: 120€
RISCOS ESPECIFICS EN TREBALLS VERTICALS I EN ALÇADA Art 19 Llei PRL
Inici 22 Novembre 15:30 a 19:30 La Mora - Tamarit
Objectius:
Tenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en l'execució de treballs verticals i d' alçada.
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació subvencionada