VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

RISCOS ESPECÍFICS EN SEGURETAT VIAL
Inici 14 Desembre 15:00 a 18:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Formar i assessorar als interlocutors de l'empresa, dels treballadors i als tècnics de prevenció de riscos laborals sobre la seguretat viària en l'entorn laboral Conèi...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS ELÈCTRICS art 19 LPRL
Inici 19 Desembre 15:30 a 18:30 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs elèctrics
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€
Riscos específics en treballs del personal de transports de mercaderies i missatgers Art 19 Llei PRL
Inici 23 Gener 16:00 a 20:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs executats per personal de transport de mercaderies i missatgers d'acord amb l'establert en l'arti...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 52€      Preu aturats: 52€
PREVENCIÓ DE RISCOS EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT (article 19 Llei de Prevenció)
Inici 26 Gener 15:30 a 19:30 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Formació de riscos específics en l'ambit de treball en obres de construcció per donar complimenta a la Llei de Prevenció de riscos específics
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 52€      Preu aturats: 52€
Riscos específics en treballs del personal d’oficines Art.19 Llei PRL
Inici 01 Febrer 09:00 a 13:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Tenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs executats per personal que desenvolupa la seva activitat en una oficina d’acord amb l’establert en l’arti...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 52€      Preu aturats: 52€