VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H;SEGONS NORMATIVA)
Inici 24 Febrer 15:30 a 20:30 Torredembarra
Objectius:
Objectius generals: - Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que...
Modalitat:
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 30 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
RISCOS ESPECIFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL DE TRANSPORTS DE MERCADERIES I MISSATGERS Art 19 Llei PRL
Inici 26 Febrer 16:00 a 20:00 Valls
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs executats per personal de transport de mercaderies i missatgers d'acord amb l'establert en l'arti...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
MESURES PREVENTIVES EN TREBALLS EN ALÇADA
Inici 06 Març 16:00 a 20:00 La Mora - Tamarit
Objectius:
Objectius: - Conèixer la normativa d'aplicació, així com les normes bàsiques de seguretat aplicables als treballs d'alçada. - Aplicar els principis generals de l...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació subvencionada
PREVENCIÓ DE RISCOS EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT (article 19 Llei de Prevenció)
Inici 01 Abril 16:00 a 20:00 Valls
Objectius:
Formació de riscos específics en l'ambit de treball en obres de construcció per donar complimenta a la Llei de Prevenció de riscos específics.
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'HOSTELERIA Art 19 Llei PRL
Inici 06 Maig 16:00 a 20:00 Torredembarra
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs en hosteleria, per identificar els riscos existents i determinar les mesures de prevenc...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€