VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

Riscos específics en treballs amb màquines
Inici 26 Octubre 15:00 a 18:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs amb contacte amb qualsevol tipus de màquines segons estableix el Real Decret 1215/1997
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€
Incendis i Emergències
Inici 06 Novembre 15:00 a 19:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva tant teòrics com pràctics envers els incendis i la seva extinció, com en el desenvolupament i importància d'un pl...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 2 hores
Preu treballadors/autònoms: 78€      Preu aturats: 62€
Riscos específics en treballs verticals i d'alçada
Inici 10 Novembre 08:30 a 14:30 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Tenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en l'execució de treballs verticals i d' alçada.
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 4 hores
Preu treballadors/autònoms: 130€      Preu aturats: 104€
RISCOS ESPECÍFICS EN SEGURETAT VIAL
Inici 21 Novembre 15:00 a 18:00 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
Formar i assessorar als interlocutors de l'empresa, dels treballadors i als tècnics de prevenció de riscos laborals sobre la seguretat viària en l'entorn laboral Conèi...
Modalitat: Precencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€
Riscos específics en treballs del personal d’oficines
Inici 28 Novembre 09:00 a 12:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Tenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs executats per personal que desenvolupa la seva activitat en una oficina d’acord amb l’establert en l’arti...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€