VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'HOSTELERIA Art 19 Llei PRL
Inici 06 Maig 16:00 a 20:00 Torredembarra
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs en hosteleria, per identificar els riscos existents i determinar les mesures de prevenc...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
OPERADOR DE PISCINES PÚBLIQUES
Inici 12 Maig 16:00 a 20:00 Torredembarra
Objectius:
Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d'higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 21 hores
Pràctica: 3 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 378€      Preu aturats: 302.4€
RISCOS ESPECIFICS EN TREBALLS VERTICALS I EN ALÇADA Art 19 Llei PRL
Inici 22 Maig 16:00 a 20:00 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en l'execució de treballs en alçada.
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 200€      Preu aturats: 160€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS AMB MÀQUINES Art 19 Llei PRL
Inici 03 Juny 16:00 a 20:00 Valls
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs amb contacte amb qualsevol tipus de màquines segons estableix el Real Decret 1215/1997
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'OFICINES I COMERÇ Art 19 Llei PRL
Inici 08 Juny 16:00 a 20:00 Torredembarra
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs realitzats en oficines i comerç per identificar els riscos existents i determinar les ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€