VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

Riscos específics en treballs del personal d’oficines
Inici 22 Setembre 09:00 a 12:00 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria prevwentiva en treballs executats per personal que desenvolupa la seva activitat en una oficina d'acord amb l'establert en l...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€
RISCOS ESPECÍFICS EN SEGURETAT VIAL
Inici 03 Octubre 15:00 a 18:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Formar i assessorar als interlocutors de l'empresa, dels treballadors i als tècnics de prevenció de riscos laborals sobre la seguretat viària en l'entorn laboral Conèi...
Modalitat: Precencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€
Manteniment Higiènico Sanitari d'Instal·lacions amb risc de Legionel·losi
Inici 03 Octubre 09:00 a 14:00 La Pobla de Montornés
Objectius:
Tenció de la titulació oficial acreditada per la Generalitat de Catalunya per al personal que realitzi tractaments a instal.lacions per a la prevenció de la legionel.losi, sego...
Modalitat: presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 18 hores
Pràctica: 7 hores
Preu treballadors/autònoms: 325€      Preu aturats: 260€
Muntador de bastides. Adaptació Professional al Real Decret 2177/2004
Inici 04 Octubre 16:00 a 20:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements necessaris i obligacions en matèria preventiva sobre muntatge i desmuntatge de bastides d'acord amb el que estableix el Real Decret 2177/2004
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 12 hores
Pràctica: 6 hores
Preu treballadors/autònoms: 234€      Preu aturats: 187€
Operador de piscines d'ús públic
Inici 17 Octubre 16:00 a 20:00 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d'higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 4 hores
Preu treballadors/autònoms: 312€      Preu aturats: 250€