VAM Formació   /   Oferta formativa per a Recursos humans i protecció de dades

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Recursos humans i protecció de dades

Comptabilitat bàsica
fins 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
Dotar a les persones que habitualment treballen amb la comptabilitat, dels coneixements teòrics elementals per tal que puguin analitzar la informació comptable i econòmica de qu...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 260€      Preu aturats: 208€
Gestió de nòmines avançat
fins 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
Dotar a l’assistent dels coneixements en l’elaboració de nòmines en el sí d’una PYME, tenint en compte incidències i excepcions que es puguin donar, a la vegada que es pr...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 40 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 520€      Preu aturats: 416€
Mòdul secretariat: nòmines, seguretat social, contractació i comptabilitat
fins 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
En la primera part del curs es preten adquirir els coneixements bàsics per confeccionar una nòmina i la seva corresponent cotització a la seguretat social. En la segona part es ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 52 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 676€      Preu aturats: 541€
Taller d’Economia domèstica
fins 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
Els últims anys de crisi econòmica, ens han fet adonar-nos dels pocs coneixements que tenim, la societat en general, a nivell de finances i economia. De sobte tenim la sensació ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 260€      Preu aturats: 208€
Aplicació pràctica de protecció de dades a Pymes
fins 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
Llei Orgànica de Protecció de Dades s'estableix per protegir un dret fonamental de les persones com és el dret a la intimitat i privacitat. Amb aquest curs s'obtindrà d...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 260€      Preu aturats: 208€