VAM Formació   /   Oferta formativa per a Agrícola i vitivinícola (Centre Acreditat Dept. Agricultura)

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Agrícola i vitivinícola (Centre Acreditat Dept. Agricultura)

Carnet de Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Nivell bàsic (Ordre AAM/152/2013)
Inici 12 Febrer 18:00 a 21:00 Horta Cal Marxant
Objectius:
Rmar els alumnes del curs perquè assoleixin els coneixements fonamentals sobre les plagues, productes fitosanitaris i la seva utilització evitant els riscos sobre els aplicadors,...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 21 hores
Pràctica: 4 hores
Aplicació de la Norma UNE 171.210: 2008 Bones pràctiques en els plans de Desinfecció, Desinsectació i Desratització
Inici 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements en matèria preventiva indispensables per a proporcionar als participants els coneixements bàsics sobre la Norma UNE 171.210 : 2008 sobre la bones prà...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 21 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 273€      Preu aturats: 218€
Carnet de Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Nivell bàsic (Ordre AAM/152/2013)
fins 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
Formar els alumnes del curs perquè assoleixin els coneixements fonamentals sobre les plagues, productes fitosanitaris i la seva utilització evitant els riscos sobre els aplicador...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric\Pràctic
Durada:
Teoria: 21 hores
Pràctica: 4 hores
Preu treballadors/autònoms: 198€      Preu aturats: 158€
Carnet de Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Nivell qualificat (Ordre AAM/152/2013)
fins 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
Formar els alumnes del curs perquè assoleixin els coneixements fonamentals sobre les plagues, productes fitosanitaris i la seva utilització evitant els riscos sobre els aplicador...
Modalitat: Semi Presencial
Mètode: Teòric\Pràctic
Durada:
Teoria: 28 hores
Pràctica: 4 hores
Preu treballadors/autònoms: 325€      Preu aturats: 260€