VAM Formació   /   Oferta formativa per a Agrícola i vitivinícola (Centre Acreditat Dept. Agricultura)

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Agrícola i vitivinícola (Centre Acreditat Dept. Agricultura)

Carnet de Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Nivell bàsic (Ordre AAM/152/2013)
Inici 20 Novembre 18:00 a 21:00 Horta Cal Marxant
Objectius:
Formar els alumnes del curs perquè assoleixin els coneixements fonamentals sobre les plagues, productes fitosanitaris i la seva utilització evitant els riscos sobre els aplicador...
Modalitat: presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 21 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 200€      Preu aturats: 160€
Carnet de Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Nivell qualificat (Ordre AAM/152/2013)
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Formar els alumnes del curs perquè assoleixin els coneixements fonamentals sobre les plagues, productes fitosanitaris i la seva utilització evitant els riscos sobre els aplicador...
Modalitat: Semi Presencial
Mètode: Teòric\Pràctic
Durada:
Teoria: 56 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 320€      Preu aturats: 256€
Control Integral de Plagues
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Jectiu del curs: L'objectiu del curs és proporcionar als participants els coneixements bàsics sobre el Control Integrat de Plagues en l'àmbit de la Sanitat Ambiental, pr...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 9 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 124€      Preu aturats: 99.2€
Aplicació de la Norma UNE 171.210: 2008 Bones pràctiques en els plans de Desinfecció, Desinsectació i Desratització
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements en matèria preventiva indispensables per a proporcionar als participants els coneixements bàsics sobre la Norma UNE 171.210 : 2008 sobre la bones prà...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 21 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 273€      Preu aturats: 218€