VAM Formació   /   Oferta formativa per a Sanitari (Centre Acreditat I.E.S)

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Sanitari (Centre Acreditat I.E.S)

Primers auxilis bàsic
Inici 15 Novembre 17:00 a 20:30 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Dotar de coneixements als assistents en quant a actuacions inicials bàsiques davant una persona accidentada, sobre les mesures adequades per protegir, alertar i socòrrer a person...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 130€      Preu aturats: 104€
Desfibril.ladors Externs Automàtics (D.E.A incial)
fins 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
Dotar a l’assistent dels coneixements teòrics i pràctics per a fer ús d’un Desfibril.aldor Extern Automàtic segons Real Decret 355/2002. El curs suport vital bàsic i desf...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 78€      Preu aturats: 62€
Desfibril.ladors Externs Automàtics (D.E.A renovació)
fins 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
Dotar a l’assistent dels coneixements teòrics i pràctics per a fer ús d’un Desfibril.aldor Extern Automàtic segons Real Decret 355/2002. El curs suport vital bàsic i desf...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 2 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 26€      Preu aturats: 21€
Primers auxilis específics per a nadors i infants
fins 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
Dotar de coneixements als assistents en quant a actuacions inicials bàsiques davant un nadó o infant menor de 6 anys, i sobre les mesures adequades per protegir, alertar i socò...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 260€      Preu aturats: 208€
Primers auxilis bàsic
fins 31 Desembre Valls/Torredembarra
Objectius:
Dotar de coneixements als assistents en quant a actuacions inicials bàsiques davant una persona accidentada, sobre les mesures adequades per protegir, alertar i socòrrer a person...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 130€      Preu aturats: 104€