VAM Formació   /   Els nostres docents

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Els nostres docents

CARLA SALÍS BARTOLI
Màster en assessoria laboral i Prevenció de Riscs Laborals especialitats tècniques de Seguretat, Higiene, Ernonomia i Psicosociologia, i Diplomada en Relacions Laborals.

Tècnic Superior en Prevenció de riscos laborals de CMAP, S.L.

Acreditada per la Generalitat de Catalunya sobre Plans d'Autoprotecció.

Docent de matèries relacionades amb Prevenció de Riscs Laborals, Acreditat per impartir formacions de la TPC/TPM, i en manipulació d'aliments.


JOAN MARIA RAMON ESPANYOL
Tècnic Superior en Prevenció de Riscs Laborals, Postgrau en Prevenció i Diagnòstic d'Accidents de Circulació.

Docent de matèries relacionades amb carretilles elevadores, pont grua i plataformes elevadores.


JORDI SORDÉ I MARTÍ
Enginyer Tècnic Agrícola

Docent de matèries relacionades amb maquinària en els cursos d'Aplicador i Manipulador de fitosanitaris.


CARLES OLIVÉ OLLÉ
Diplomat en Infermeria i Podòleg.

Docent de matèries relacionades amb Desfibril.ladors Externs Automàtics. (D.E.A)


SANDRA BARCELÓ MARTÍNEZ
COPC. Col.legiada núm:22270

www.psicologia-formacion.es

Llicenciada en Psicologia (Universitat de València)

Especialitat: Psicologia Social i de les Organitzacions.

Docent de matèries relacionades amb psicologia i àmbit social, coaching, gestió del temps, recerca de feina...


BIRGIT ROSS
Docent de classes d'alemany


IGNASI BASSORA
Llicenciat en Relacions Públiques i Publicitat. U.O.C

Diplomat en empreses i activitats turístiques per la Universitat de Girona.

Tècnic Especialista en Hosteleria i Turisme, FP 2, per l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils.

Docent de matèries relacionades amb Restauració i Cuina.


DANIEL JEREZ CEBALLOS
Diplomat Universitari en Infermeria, EUI Gimbernat, 2001.

Auxiliar d'Infermeria, IES Badalona-9, 2001.

Docent de primers auxilis


IOLANDA MONCLUS MORENO
Mestratge Executive Coach. Aula Empresarial. HighDevelop Business

Diplomatura d'Educació Social

Mestratge d'Intervenció Socioeducativa amb Menors, Infants, Adolescents i Joves en risc o conflicte social. Universitat Ramon Llull

Llicenciatura en Pedagogia Terapèutica . Universitat Rovira i Virgili

Docent de monitor/a de menjador


JORDI ANGLÈS ESCOLAR
Llicenciatura de Teologia. Facultat de Teologia de Catalunya.

Màster en ensenyament de llengua espanyola com a llengua extranjera.

Màster en formació del professorat d'educació secundària obligatoria i batxiller, formació professional i ensenyament d'idiomes.

Docent de classes de francès, castellà, català


CLAUDIA SOBHANI
Docent de classes d'italià


FERNANDO GONZALEZ MANESES
Docent en Comptabilitat, Fiscalitat i Gestió de Personal


EVARISTO VAZQUEZ DOMINGUEZ
Doctor Biologia Universitat de Barcelona.

Master Engenyeria i Gestió ambiental. Universitat Politècnica de Catalunya.

Maitrise. Oceanografia Aplicada. Université de Perpignan.

Llicenciat Biologia. Universitat de Barcelona.


JOSE LUÍS BALSERA GARCIA
Especialitzat com a formador CAP per la Direcció General Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya en les següents especialitats:
  ·Formació Vial ( mercederies i viatgers )
  ·Conducció Racional ( mercaderies i viatgers )
  ·Logística i Transport per Carretera ( mercaderies i viatgers )
  ·Transport de Matèries Perilloses
  ·Extinció Incendis
  ·Primers Auxilis

Docent en CAP mercaderies i viatgers Renovació