Inici   /   VAM Prevenció de Riscos Laborals
SI VOLS MÉS INFORMACIÓ

Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SP-047-B)

Centre Mèdic especialitzat en Protecció Radiològica. Autoritzat i reconegut pel “Consejo de Seguridad Nuclear” i el “Ministerio de Sanidad y Consumo”

CMAP COM A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ (SP-047-B)

DELEGACIONS DE CMAP

SERVEIS OFERTATS

ESPECIALITATS DE SEGURETAT, HIGIENE, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA


ESPECIALITAT MEDICINA DEL TREBALL

Planificació Vigilància de la Salut: Es determinen les activitats a desenvolupar, i es programaran d’acord amb l’empresa.

Qüestionaris de salut.

Valoració de la necessitat, idoneïtat i protocolització del contingut i periodicitat dels reconeixements mèdics a efectuar als treballadors de l’empresa, en funció dels riscos inherents al lloc de treball i a les condicions individuals dels treballadors: edat, sexe, antecedents, patologia present, situacions d’especial sensibilitat com embaràs, lactància, edat fèrtil, etc. i en funció també de la valoració dels qüestionaris de salut.

Realització de les revisions mèdiques als centres de CMAP, emetent si procedeix, certificats d’aptitud.

Contingut de les revisions mèdiques bàsiques: Exploració física.

Exploracions complementàries

A efectuar a tots els revisats:

Elaboració de la memòria anual fent propostes de correcció i millora, si s’escau, de determinades mesures de protecció, prevenció i d’ hàbits, per poder minimitzar determinats riscos.

ALTRES SERVEIS

CENTRES MÈDICS DISPONIBLES

PROVÍNCIA DE TARRAGONA
CMAP C/ La Palma, 6 Baixos 43740 Móra d’Ebre
BRM C/ Francesc Pizarro, s/n (xamfrà Travessera Migdia) 43500 Tortosa
CMQR Plaça de la Llibertat, 10 baixos 43201 Reus
SERVEIS MÈDICS PENEDÈS (Sermed Penedès, S.L.)
Ctra. Barcelona, 34 43700 El Vendrell
IG GRUP SANITARI Avda. Prat de la Riba, 6 Galeries Minerva 43001 Tarragona
IG GRUP SANITARI C/ Artesans, 14 Polígon Industrial de Valls 43800 Valls

PROVÍNCIA DE BARCELONA
CMAP C/ Balmes, 319 1er. B 08006 Barcelona
CENTRE MÈDIC FEDEAR Rambla Vidal, 13 08800 Vilanova i la Geltrú
CENTRE MÈDIC RUBÍ C/ Duran i Bas, 6 08191 Rubí
MÈDIC CEMAV C/ Bisbe Strauch, 16 Baixos 08500 VIC