VAM Formació   /   Formació en VCA per treballar a l'extranger

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Formació en VCA per treballar a l'extranger


El V.C.A significa Llista de verificació de Seguretat, Salut i Medi Ambient per a Contractistes. Aquesta formació és obligatòria per a tots els treballadors que vulguin anar a treballar en el sector construcció o derivats a Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, Regne Unit, França, Àustria, Suïssa i Luxemburg.

Aquesta formació no està regulada en cap normativa europea, però aquests països han habilitat un temari comú a nivell de Seguretat, Salut i Medi Ambient.


A QUI VA DIRIGIT?

Subcontractistes que realitzin treballs en construcció, activitats de manteniment industrial, enginyeria civil, l'electrotècnica i processos de transmissió, treballs d'aïllament, muntatge de bastides, neteja industrial, treballs verticals, etc, així com, a treballadors.


QUI HO REQUEREIX?

L'empresa contractista estableix si la certificació és imposada als contractistes i subcontractistes i, si és el cas, ha d’especificar el nivell de certificació exigit. Els treballadors, que hagin de treballar en els països de la UE que s’han relacionat anteriorment, han de posseir el corresponent certificat VCA.


PER A QUÈ SERVEIX?

Per contractes i subcontractes, VCA és requisit indispensable per a ser autoritzats a realitzar una oferta o rebre un contracte, en els països i sectors abans esmentats.

VCA dóna una avantatge sobre els contractistes / subcontractistes no certificats.

Un diploma o certificat personal VCA, és un document valuós per al titular. Es tracta d'una declaració de reconeixement oficial que demostra que el titular treballa amb seguretat.

Un treballador o empresa amb el certificat VCA té un valor de mercat més alt.


La formació consta de 8h de durada amb el principal objectiu de formar al treballador per a l’obtenció del certificat de VCA, per al qual cosa el contingut es centra en les normes i obligacions a nivell de seguretat, salut i medi ambient. És important que el treballador tingui prèviament un bon nivell de coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals. Una vegada finalitzada la formació cal superar l’examen final, que pot constar de dos nivells:

A) Bàsica AVC Seguretat: l'Examen (en espanyol) CONSTA de 40 preguntes d’opció múltiple, de les 28 preguntes han de ser contestades correctament per aprovar l'examen. Es tracta d’un examen escrit amb una durada de 60 Minuts.

B) Seguretat Operacional Supervisors VCA: l'Examen (a triar en l'idioma anglès, Francès, Alemany o Holandès) CONSTA de 70 preguntes d’opció múltiple, de les quals 49 preguntes han de ser contestades correctament per a aprovar l'examen. Es tracta d’un examen escrit amb una durada de 90 minuts.

Una vegada superat l’examen obtindràs el certificat de VCA efectuat per la comissió certificadora. El certificat de VCA té una validesa de 10 anys.

Per a poder organitzar cursos de VCA Vam Consultors necessita un mínim de 20 alumnes.

Per a inscripcions cal que us poseu en contacte amb Vanessa Munté via mail vmunte@vamconsultors.cat o telèfon 977.13.01.72/692.48.28.75.